Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục kết thúc Phiên họp XVIII

Ngày 23-24/7/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XVIII Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục (CSGD) đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài. Các CSGD được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chu kỳ 2 đối với Nhà trường gồm: Trường ĐH Ngoại thương; Trường ĐH Hồng Đức; Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế; Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Các CSGD có chương trình đào tạo được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng bao gồm: Trường ĐH Thương mại; Trường ĐH Hồng Đức; Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế; Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì; Trường CĐSP Hoà Bình; Trường ĐH Tây Đô; Trường ĐH Điện lực và Trường ĐH Lao động - Xã hội.

Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Hội đồng.
Đại biểu mời và các Thành viên Hội đồng tham dự Phiên họp
 Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN; TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm; đại diện các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT và CSGD.
Tại Phiên họp, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc và trình bày tóm tắt việc thực hiện báo cáo giữa kỳ của các CSGD đã được Trung tâm cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời TS Tạ Thị Thu Hiền đã thay mặt Tiểu ban Chuyên môn báo cáo trước Hội đồng kết quả giám sát quá trình, kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với từng CSGD và CTĐT ngay sau mỗi báo cáo kết quả đánh giá ngoài của đại diện các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài.
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Phiên họp
Phát biểu tại Phiên họp, ông Nguyễn Thái Sơn, đánh giá cao tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, khách quan, công tâm trong việc triển khai các hoạt động KĐCLGD nói chung và hoạt động thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục nói riêng của Trung tâm  và của Hội đồng KĐCLGD, đồng thời bày tỏ mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong trong các hoạt động đánh giá và KĐCLGD, tiếp tục tổng kết các bài học kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn để có những tư vấn hữu ích cho cơ quan quản lý nhà nước, giúp các cơ sở giáo dục không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng.
Ông Nguyễn Thái Sơn, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo  phát biểu tại Phiên họp
Tại Phiên họp XVIII lần này, Hội đồng KĐCLGD thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với 4 cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và 31 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của 8 cơ sở giáo dục. Sau khi nghe báo cáo về kết quả đánh giá ngoài của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo kết quả thẩm định của Tiểu ban Chuyên môn, Hội đồng đã có các phiên chất vấn, trao đổi với lãnh đạo các Trường, các Đoàn Chuyên gia để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến quy trình thực hiện KĐCLGD, kết quả và hoạt động của các Trường và các chương trình đào tạo.
PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp
Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, kết quả thảo luận của các Thành viên tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét kết quả đánh giá, những nội dung khuyến nghị đối với từng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trung tâm.
GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu kín thông qua các 
Nghị quyết của Hội đồng
Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo quy định.
Thành viên Hội đồng, một số đại biểu và đại diện các trường tham dự trực tiếp (ngày 1)
Thành viên Hội đồng, một số đại biểu và đại diện các trường tham dự trực tiếp (ngày 2)
Một số hình Ảnh tại Phiên hop:
TS. Nguyễn Thị Thu Hương, Thư ký Hội đồng báo cáo tại Phiên họp
Một số thành viên Hội đồng và đại diện cơ sở giáo dục tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Ngoại thương tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Hồng Đức tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tham dự Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Thương mại tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế tham dự Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì tham dự Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Điện lực tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Tây Đô tham dự Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Lao động – Xã hội tham dự Phiên họp
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn