Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Phiên họp XV


Ngày 31/7/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XV Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.

Được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, Phiên họp XV có đầy đủ các Thành viên của Hội đồng và đã đón tiếp đại biểu tham dự: TS. Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Kiểm định chất lượng - Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Lãnh đạo Trung tâm. Đại diện các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT và CSGD tại phiên họp được mời tham dự, báo cáo trước Hội đồng theo quy định.

 
 Thành viên Hội đồng tham dự Phiên họp

Tại Phiên họp, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã báo cáo trước Hội đồng kết quả thẩm định báo cáo đánh giá giữa kỳ KĐCLGD của 02 trường đại học. Theo đó, các trường đại học thực hiện bám sát cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và của Hội đồng KĐCLGD, các hoạt động cải tiến chất lượng đã góp phần giúp các trường hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống văn bản quản lý điều hành và cải tiến nhiều hoạt động nội bộ, ví dụ: Thành lập Hội đồng trường, ban hành Kế hoạch 5 năm, kiện toàn hệ thống/mạng lưới ĐBCL bên trong, ban hành Hướng dẫn hoạt động ĐBCLGD bên trong, v.v.

 

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát biểu và báo cáo trước Hội đồng tại Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, TS. Nguyễn Thái Sơn  đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm chủ động lựa chọn giải pháp tổ chức Phiên họp Hội đồng bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, công tâm trong triển khai các hoạt động KĐCLGD nói chung và hoạt động thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục nói riêng của Trung tâm và của Hội đồng KĐCLGD. TS. Nguyễn Thái Sơn mong muốn Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong trong các hoạt động đánh giá và KĐCLGD, tiếp tục tổng kết các bài học kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn để có những tư vấn hữu ích nâng cao hiệu quả hoạt động KĐCLGD, giúp các cơ sở giáo dục không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng.

 

TS. Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Kiểm định chất lượng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại Phiên họp

Tại Phiên họp XV, Hội đồng KĐCLGD đã thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với 27 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của 6 trường đại học  và kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đối với 01 trường đại học . Sau khi nghe báo cáo của các cơ sở giáo dục về chương trình đào tạo và kết quả cải tiến sau tự đánh giá, báo cáo về kết quả đánh giá ngoài của các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo kết quả thẩm định của Tiểu ban Chuyên môn, Hội đồng đã có các phiên chất vấn, trao đổi với lãnh đạo các Trường, các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến quy trình thực hiện KĐCLGD, kết quả và hoạt động của các Trường và các chương trình đào tạo.

 

TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp

Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, kết quả thảo luận của các Thành viên tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét kết quả đánh giá, những nội dung khuyến nghị đối với từng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trung tâm.

Các Thành viên Hội đồng thảo luận tại Phiên họp sau khi nghe báo cáo của cơ sở giáo dục về chương trình đào tạo được đánh giá

Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo  theo quy định.

Một số hình ảnh tại Phiên họp lần thứ XV:


 

 

 

 

 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn